รายละเอียดสินค้า


 
*สร้อยมือทองคำ ข้อกลมสลักลายคั่น

*สร้อยมือทองคำ ข้อกลมสลักลายคั่น จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 15 กรัม (1 บาท)