รายละเอียดสินค้า


 
**สร้อยมือทองคำ ลูกประคำคั่นติดเก็ต

**สร้อยมือทองคำ ลูกประคำคั่นติดเก็ต จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 15 กรัม