รายละเอียดสินค้า


 
**สร้อยมือทองคำ สี่เสาคั่นติดเก็ต

**สร้อยมือทองคำ สี่เสาคั่นติดเก็ต จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 15 กรัม