รายละเอียดสินค้า


 
**สร้อยมือทองคำ ถักคั่นติดเก็ต จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 30 กรัม

**สร้อยมือทองคำ ถักคั่นติดเก็ต จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 30 กรัม