รายละเอียดสินค้า


 
**สร้อยมือทองคำ ข้อพับคั่น

**สร้อยมือทองคำ ข้อพับคั่น จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 30 กรัม