รายละเอียดสินค้า


 
**สร้อยมือทองคำ ถักติดเก็ตหัวใจ

**สร้อยมือทองคำ ถักติดเก็ตหัวใจ จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 15 กรัม