รายละเอียดสินค้า


 
**สร้อยมือทองคำ ห่วงคั่นโปร่งติดเก็ต (บุบ, ชำรุด)

**สร้อยมือทองคำ ห่วงคั่นโปร่งติดเก็ต จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 7.5 กรัม