รายละเอียดสินค้า


 
**สร้อยมือทองคำ บิด

**สร้อยมือทองคำ บิด จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 15 กรัม (น้ำหนัก 1 บาท)