รายละเอียดสินค้า


 
**สร้อยมือทองคำ เกลียวโปร่งติดเก็ตหัวใจ

**สร้อยมือทองคำ เกลียวโปร่งติดเก็ตหัวใจ จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 15 กรัม