รายละเอียดสินค้า


 
สร้อยมือทองคำ ดอกพิกุล 15 กรัม

สร้อยมือทองคำ ดอกพิกุล จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 15 กรัม

ความยาว :: 29 ซม.

**หมายเหตุ :: วางจำหน่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.30 - 15.00 น.

                    ที่ สถานธนานุเคราะห์ 12 (สาขาตลาดบางแค)