รายละเอียดสินค้า


 
สร้อยมือทองคำ สี่เสาเครื่องคั่นดอกไม้พลอยขาว 45 กรัม

สร้อยมือทองคำ สี่เสาเครื่องคั่นดอกไม้พลอยขาว จำนวน 1 สาย น้ำหนัก 45 กรัม

ความยาว :: 33 ซม.

**หมายเหตุ :: วางจำหน่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.30 - 15.00 น.

                    ที่ สถานธนานุเคราะห์ 12 (สาขาตลาดบางแค)